DELTAKLUB
ul. Gałczyńskiego 26,
09-400 Płock
tel. 24 366 53 66
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nabór

STOWARZYSZENIE INCJATYW EDUKACYJNYCH "DELTA"

serdecznie zaprasza uczniów do udziału w projekcie edukacyjnym

DELTAKLUB

Projekt edukacyjny DELTAKLUB dotowany jest przez Miasto Płock.


DELTAKLUB to szansa rozwoju ponieważ swoje działania koncentruje na:

- wyszukiwaniu zdolnych uczniów, organizowaniu dla nich wsparcia merytorycznego i psychologicznego oraz promowaniu ich osiągnięć;
- rozwijaniu zdolności kierunkowych uczniów;
- zachęcaniu ich do weryfikacji oraz zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności w konkursach i olimpiadach.

Projekt DELTAKLUB działa od 2004 roku. Obecnie grono młodych ludzi dostrzegających potrzebę rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań liczy ok. 140 osób. Biorą oni udział w zajęciach matematycznych, chemicznych i fizycznych.

Projekt zakłada:

Dla uczniów:

-    różnorodne w formie i treści zajęcia w wybranym zespole: matematycznym, fizycznym,  chemicznym;
-    udział w wycieczkach naukowych;
-    opiekę psychologiczno–pedagogiczną.

Dla nauczycieli uczestniczących w projekcie zajęcia w zakresie pracy z dzieckiem zdolnym.

Spotkania i współpracę z rodzicami.


Warunki uczestnictwa:

1. Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów płockich szkół:

-     klas piątych i szóstych szkół podstawowych szczególnie zainteresowanych matematyką,
-     wszystkich klas gimnazjalnych oraz I i II klas ponadgimnazjalnych - szczególnie zainteresowanych matematyką, fizyką, chemią.

2. Nabór wśród uczniów:

V klas szkoły podstawowej – do grupy matematycznej,

VI klas szkoły podstawowej – do grupy matematycznej lub fizycznej,

I – III klas gimnazjum - do grupy matematycznej, fizycznej oraz chemicznej,

I  i II klas szkół ponadgimnazjalnych - do grupy matematycznej, fizycznej lub chemicznej.


3. Każdy uczeń, zainteresowany udziałem w projekcie, powinien wypełnić internetową kartę zgłoszenia dostępną poniżej

Elektroniczna karta zgłoszeniowa


4. Termin rejestracji elektronicznej upływa 23 sierpnia 2015 roku.


5.  Dla wszystkich zgłoszonych uczniów 24 sieprnia 2015 r. o godz. 13:00 w siedzibie MSCDN Wydział w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26, odbędzie się test psychologiczny.


Uczniowie zobowiązani są przynieść ze sobą zgodę rodziców na udział w teście psychologicznym (formularz dostępny na stronie www.poradniaplock.pl w dziale "Dokumenty do pobrania"). Jednocześnie informujemy, że niezbędne jest kompletne wypełnienie druku.
     
Uczniowie bez zgody rodziców nie będą mogli przystąpić do rozwiązywania testu.


6. O zakwalifikowaniu do udziału w zajęciach decydować będą:
- dotychczasowe osiągnięcia (w różnych dziedzinach),
- wyniki testu.

Lista zakwalifikowanych uczniów zostanie umieszczona na stronie internetowej.

Dodatkowych informacji o projektach udziela: Marzenna Kuć, tel. 24 366 53 66 wew.122, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.